Prirodne ljepote u našoj općini

Općina je bogata vodotocima (140 km potoka i nekoliko desetaka izvora), a dijelom je i unutar 4 Natura 2000 područja (Klinča Sela, JUPP Žumberak-Samoborsko gorje, Pokupski bazen, Crna Mlaka).